Επιστροφές & Αλλαγές

Για οποιονδήποτε λόγο ζητηθεί από τον πελάτη επιστροφή του προϊόντος/των προϊόντων, αυτό θα πρέπει να γίνει ΕΝΤΟΣ 14 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, από την ημερομηνία παραλαβής.

Ο πελάτης δύναται να επιστρέψει το προϊόν/τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την αντικατάστασή τους, ή την επιστροφή των χρημάτων, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Από λάθος της επιχείρησης του αποστάλθηκαν λανθασμένα προϊόντα.

2. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πραγματικό ελάττωμα (λειτουργίας ή ποιότητας), χωρίς υπαιτιότητα του πελάτη. Στις περιπτώσεις αυτές η επιχείρηση θα κρίνει εάν είναι δυνατή η επιδιόρθωση των προϊόντων με δωρεάν εργασία και ανταλλακτικά που θα προσφέρει η επιχείρηση.

3. Το προϊόν δεν ήταν αυτό το οποίο καλύπτει / ταιριάζει στον πελάτη, από άποψη στυλ, χρώματος, μεγέθους, κλπ.

Στις προϋποθέσεις #1 & #2 τα έξοδα επιστροφής και της εκ νέου αποστολής του προϊόντος / των προϊόντων βαρύνουν την επιχείρηση, εφόσον οι αποστολές γίνουν με τις συνεργαζόμενες (με την επιχείρηση) εταιρείες ταχυμεταφορών (Courier).

Στην προϋπόθεση #3 τα μεταφορικά έξοδα, καθώς και αυτά της αντικαταβολής βαρύνουν τον πελάτη, όπως επεξηγούνται παρακάτω:

–       Επιστροφή προϊόντος & αντικατάσταση με άλλο προϊόν ίσης αξίας – Έξοδα αποστολών: 6,00 € + έξοδα αντικαταβολής: 2,00 € (εφόσον επιλεχθεί ως τρόπος πληρωμής): 8,00 €

–       Επιστροφή προϊόντος & αντικατάσταση με άλλο προϊόν μικρότερης αξίας – Επιστροφή της διαφοράς τιμής αφαιρώντας τα έξοδα αποστολών: 8,00 €

–       Επιστροφή προϊόντος & αντικατάσταση με άλλο προϊόν μεγαλύτερης αξίας – Χρέωση της διαφοράς τιμής + έξοδα αποστολών: 8,00 €

–       Επιστροφή προϊόντος και αίτηση επιστροφής χρημάτων – Επιστροφή του ποσού της αξίας του προϊόντος αφαιρώντας τα έξοδα αποστολών: 8,00 €

Με μεταφορικά έξοδα δεν επιβαρύνεται ο πελάτης εφόσον πραγματοποιήσει τις αποστολές με δική του χρέωση.
Με έξοδα αντικαταβολής δεν επιβαρύνεται ο πελάτης σε περίπτωση που επιλέξει να πληρώσει το προϊόν, ή την διαφορά της τιμής μέσω πιστωτικής κάρτας, PayPal, ή κατάθεσης στον λογαριασμό της επιχείρησης.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις επιστροφής και αντικατάστασης ο πελάτης υποχρεούται να συνοδέψει το προς αντικατάσταση – επιδιόρθωση προϊόν με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς, το έντυπο πιστοποίησης γνησιότητας που συνοδεύει όλα τα πωληθέντα προϊόντα, το οποίο φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα της επιχείρησης, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και ημερομηνία πώλησής του στον πελάτη και να επιστρέψει στην επιχείρηση το προϊόν στην κατάσταση που το παρέλαβε, πλήρες, χωρίς φθορές, σε άριστη κατάσταση, με την συσκευασία και όλα τα αξεσουάρ που το συνοδεύουν.

Πριν από κάθε επιστροφή συνιστάται να προηγηθεί συνεννόηση με την επιχείρηση.

Add to cart